Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Βιογραφικό Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Μαρία Βλάχου

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και MASTER Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.  Έχει εργαστεί ως ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός και από το 1988 είναι στέλεχος στο χώρο της Υγείας. Έχει διατελέσει  προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την υπαγωγή έργων στο Ε.Σ.Π.Α. και στο Γ΄ ΚΠΣ των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αρμοδιότητας 4ης και 3ης  Δ.Υ.ΠΕ. και Επιθεωρήτρια στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.