Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Τσαμαδίας Ιωάννης του Γεωργίου

Αναπληρωτής Διοικητής στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν. − Κ.Υ. Γουμένισσας, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε ο Τσαμαδίας Ιωάννης του Γεωργίου, Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 29017 του Υπουργείου Υγείας, ΦΕΚ 214/22-4-16 (Τεύχος   Υ.Ο.Δ.Δ.).